Klimatizácia kancelárií - LG, Hyundai Dymos Slovakia Žilina