Klimatizácia

Klimatizácia

Čo je klimatizácia?

Klimatizácia je zariadenie na distribúciu teplého či studeného vzduchu do priestoru. Okrem úpravy teploty vzduchu môže vykonávať aj úpravu jeho vlhkosti a čistoty.

 

Ako to funguje?

Klimatizácia je zariadenie určené na zníženie teploty a vlhkosti a zvýšenie komfortu v obývaných priestoroch. Klimatizáciu používame aj na udržiavanie prevádzkových teplôt pri špeciálnych zariadeniach alebo v serverovniach. Princíp klimatizácie je v podstate podobný ako u chladničky. Výparník umiestnený vo vnútornom klimatizovanom priestore odoberá teplo z tohto priestoru a kondenzátor, ktorý je umiestnený mimo klimatizovaného priestoru odvádza teplo von. Uvedené časti klimatizácie sú navzájom prepojené potrubím s chladivom. Motorom tohto funkčného procesu chladenia je kompresor.