Klimatizácia rodinný dom - Fujitsu, Žilina Antona Bielka